Szociális Farm Tanulmány

A Szimbiózis Alalpítvány, Norvég Civil Alap támogatással elkészítette a Magyarországi bevezetéshez elengedhetetlen szakmai tanulmányt.

A tanulmány a www.szocialisfarm.hu oldalon letölthető . A Szakértők között a Kislépték szakértői is segítették a munkát.

A Szociális Farmról röviden:

A szociális farm a mentális és fizikális jóllétet, illetve ismeretátadást elősegítő szolgáltatásokat nyújt a mezőgazdasági munkába történő bevonással.

A SZOCIÁLIS FARM definíciója: a szociális és szolidaris elveknek megfelelően, a társadalmi és környezeti szemléletformálás érdekében működő kooperatív gazdálkodási forma, amely mezőgazdasági termelő, feldolgozó, szolgáltató tevékenységet végez hátrányos helyzetű személyek bevonásával; illetőleg mezőgazdasághoz kapcsolódó szemléletformáló kiegészítő tevékenységet végez a társadalom szélesebb köre számára.

Három altípusát különböztetjük meg.
-    A rehabilitációs farm
Fő jellemzője a hátrányos helyzetű személyek bevonása a szociális intézmény keretei között folytatott foglalkoztatás keretében.
-    A gondoskodó farm
Fő jellemzője a hátrányos helyzetű személyek bevonása mezőgazdasági tevékenységet végzők által, a mezőgazdasági tevékenység végzésének helyén.
-    A társadalmi farm
Fő jellemzője a szemléletformálás egy meghatározott személyi kör részére és/vagy foglalkoztatásba történő bevonás mezőgazdasági tevékenységet végző személyek mezőgazdasági tevékenység végzésének helyén.

Szociális farmok a gyógyításban és az ismeretátadásban

A szociális farmok gyógyító, ismeretátadó szolgáltatásait igénybe vevők két célcsoportját különítettük el, részükre többféle szolgáltatást nyújthatnak e gazdaságok:
Elsődleges célcsoport: Sajátosságaiknak és igényeiknek megfelelően többek között képzés, foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció, rehabilitáció szolgáltatások nyújthatók számukra.
a)    Gondoskodásra szoruló személyek, akik segítség nélkül nem képesek helyzetükön javítani.
•    hátrányos helyzetű emberek – foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció, re-habilitáció
•    megváltozott munkaképességű emberek – foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció, rehabilitáció
•    gyermekvédelmi rendszerben elhelyezett gyermekek – képzés, oktatás, képességfejlesz-tés, foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció, rehabilitáció
•    fiatal korú személyek javító-nevelő intézkedés keretében – képzés, oktatás, képesség-fejlesztés, foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció, rehabilitáció
•    elítéltek – foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, közérdekű munka, utógondozás, párt-fogó felügyelet, jóvátételi intézkedések
•    menekült, oltalmazott személyek – társadalmi beilleszkedés elősegítése
b)    A felnövekvő generáció (nevelési-oktatási intézmények tanulói), akik számára fontos gyakorlati tanulási és szemléletformálási terep a szociális farm.
•    óvodások, tanulók, hallgatók – környezeti nevelés, környezettudatosság, fenntarthatóság, esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztése, prevenció, életvezetés, egés-zségfejlesztés, közösségi szolgálat szervezett kereteinek biztosítása
•    önkéntesek – önkéntesek fogadása, foglalkoztatása
Másodlagos célcsoport: tágabb közösség bármely tagja, a felnövekvő generáció számára  többek között környezeti nevelés, esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztése, egészségfejlesztés szolgáltatások nyújthatók.

Jóllehet a szociális farm a szolgáltatásait egy meghatározott célcsoport számára kínálja, a kedvezményezettek közé sorolhatjuk magukat a gazdákat, sőt a segítő szervezeteket is, hiszen ők is profitálhatnak a tevékenységekből.
Szociális farm fenntartója lehet egyéni vállalkozó, gazdasági társaság és egyéni cég, őstermelő, szociális szövetkezet, az állam szociális intézményi fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása (állami fenntartó), civil szervezet (alapítvány, egyesület), egyházi jogi személy.

A célcsoportok életminőségét a szociális farmon végzett tevékenységnek jelentős mértékben javíthatják. Észlelhető a családias, baráti viszonyok, az érzelmi jóllét, a lokális közösséghez tartozás érzésének kialakulása; az egészségi állapot, az anyagi helyzet javulása; a munka és aktivitás értelmes tevékenységet biztosít; a kiegyensúlyozott, zöld környezet erősíti a személyes biztonság érzetét; a farmok környezettudatos, illetve biogazdálkodás esetén javíthatják a környezet minőségét is. A szociális farmművelés előnyöket hozhat a gazdáknak is. A csoportok fogadásával a farm nyitottabbá válik a külvilág felé, a gondoskodó, szabadidős és oktatási szolgáltatások pedig új bevételi forrásokat kínálhatnak.

A szociális farmok kialakításának egyik lehetséges formája, hogy a segítő szervezetek keresnek a környéken működő földműveseket, akikhez rendszeresen, aktív tevékenységre „kiviszik” a hátrányos helyzetű célcsoport tagjait.
A segítő szervezetek azonban maguk is létrehozhatnak mezőgazdasági egységeket. Az ilyen szociális farmok működtetéséhez azonban elengedhetetlen a segítő szervezetek által földműves (jogszabályban előírt végzettségű) szakember alkalmazása.
A szociális farm kezdeményezés indítása előtt szükséges az e megoldások iránti igény meghatározása.

A nemzetközi példák:
-    Nagy-Britanniában, 2013-ban 180 gondoskodó farm működött, elsősorban Angliában. A care farming (gondoskodó farmművelés) mozgalom alulról építkezik, az állam egyelőre nem karolta fel.
-    Norvégiában a Mezőgazdasági Minisztérium játssza a főszerepet. 2012-ben fogadták el a Nemzeti Zöld Gondoskodás Stratégiát. A szociális farmok minősítése kötelező, 2011-ben közel 1100 gazdaság kínált fejlődési/gyógyulási lehetőséget.
-    Hollandiában készül a legtöbb kutatás a témában, a szociális farmok száma 2009-ben több mint 1000 volt. „Terápiás” szolgáltatásaik az egészségügyi biztosítási programból is megvásárolhatók.
-    A német kezdeményezésű MAIE projekt szerint a szociális farmok fejlesztése terén kezdeti fázisban van (úttörő) Szlovénia, Csehország, Bulgária; közepesen fejlett Franciaország, Portugália, Finnország, Németország; jól fejlett Olaszország, Hollandia; hivatalosan elismert pedig Norvégia.
-    Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a tagállamoknak és az EU Bizottságnak is javasolja a szociális farművelés támogatását. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 12-én elfogadta a NAT/539 Szociális mezőgazdaság dokumentumot.         < Szociális mezőgazdaság: „zöld gondozás”, szociális és egészségügyi politikák

Magyarországon 2003-ban, különféle pályázati források támogatásával indult a hazai „autista majorságok” létrehozása és fejlesztése. Az autista farmok fejlődése a források beszűkülésével az elmúlt években megrekedt. A hazai szociális farmművelési kezdeményezések tárháza viszont egyre sokszínűbbé vált. Komplex szolgáltatási modellt hozott létre pl. a miskolci Szimbiózis Alapítvány. 5 hektáros Baráthegyi Majorságában kertészet, állattartás, élelmiszergyártás, asztalosüzem működik, szociálterápiát folytatnak, de van itt kézműves műhely, panzió, erdei iskola is.
Hernádszentandráson a BioSzentandrás Programot a magas munkanélküliség és a kilátástalanság leküzdésére indították. Széles termékpalettából álló mintagazdaságot hoztak létre, oktatást indítottak a helyieknek. Ma 2,6 hektáron gazdálkodnak, 25-30 helyi embert vontak be a működésbe, termékeik jelentős részét feldolgozzák és sikerrel értékesítik. A hazai jó példák közül kiemeltük még az E-Misszió Egyesület által kezdeményezett Tanyapedagógia Programot, a Vodafone Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány „Főállású Angyal” támogatásával létrehozott Falusi Porta Tanoda hálózatot; az MNVH Közösségi Tanulókert Hálózatát, és a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda (VEVI) szakkörét, ami az általános iskolás gyermekekkel ismerteti meg a kertművelést.

www.szocialisfarm.hu

 

 

Kapcsolódó cikkek:Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz

Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók
Országos Érdekképviseletének Egyesülete

Számlaszám: (OTP) 11742049-20343394
Telefon: 06 30 768 8718 | E-mail: kisleptek@gmail.com
Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió