Kislépték a H2020 Bond Projekt Konzorciumi tagja

2017. november
Kislépték a H2020 BOND projekt konzorcium tagja
A projekt elnevezése: a szervezetek és hálózatok magasabb szintű együttműködésének szervezése az európai mezőgazdasági szektorban – bond
Támogatás alapja: h2020-rur-2017-1
Projekt azonosító: 774208
Projekt célkitűzései:
A projekt célja, hogy a mezőgazdasági szektorban a szervezetek és hálózatok együttműködését magasabb szintre emelje és ezzel egy hosszútávon egészségesebb, termelékenyebb és harmonikusabb kisgazdasági szektor jöjjön létre európában. ez az alábbi eszközökkel kerül megvalósításra: (i) esettanulmányok és siker történetek alapján a gazdák és a gazdákat segítő szervezetek hálózatépítési kapcsolati tőkéjének feltárása, az emberek közötti kohézió és a bizalom megerősítése; (ii) a különféle szervezetek párbeszédének elősegítése, nagyobb hálóatok megteremtése; (iii) különféle érdekkel és hatalmi pozíciókkal rendelkező szervezetek összekapcsolása annak érdekében, hogy erősebb pozíciót lehessen elérni a döntéshozatalban.
A projekt működésének vázlata:

Kimenetek:
BOND projekt a kisgazdák és támogató szervezetek az európai mezőgazdaság környezeti és gazdasági fenntarthatóságában játszott alapvető szerepüket ismeri el, valamint azt, hogy milyen fontos szerepet játszanak az európai élelmiszerellátásban és a tájmegőrzésben.
BOND projekt segítséget nyújt abban, hogy az egyének, csoportok és gazdaszervezetek közösségi együttműködésében rejlő hatalmas potenciálnak teret engedjen, megerősítse és szervezz különösen olyan országokban, ahol az együttműködések alacsonyabb szinten vannak, az együttműködéseket megerősítse, dinamizálja és hatékonnyá tegye és lehetőséget teremtsen arra, hogy hangot adjanak és helyet szerezzenek a rájuk vonatkozó politika kialakításában.
BOND projekt ezért felkutatja és megfogalmazza azokat az együttműködést gátló, hátráltató tényezőket és egy magasabb szintű együttműködést kíván megvalósítani az alábbiak szerint:
Megoldási javaslatokat ad és kapcsolati tőkét épít a gazda csoportok számára a kohézió és a bizalom megteremtésével;
A szervezetek számára lehetővé teszi, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, híd épüljön ki közöttük egy nagyobb hálózat kialakításával, segít abban, hogy a közös fellépést akadályozó nehézségeket és az akadályokat leküzdjék;
Kapcsolati tőkét épít, a különböző érdekeltségű és hatalmi struktúrában lévő szervezetek közötti kapcsolatot fejleszti. mint például a kormányzati szervek, segítő-támogató szervezetek, a tudomány képviselői és a privát szektor, annak érdekében, hogy a döntéshozatalban a gazdák erősebb szerepet nyerjenek, és
Összehozza ezeket a sokszereplős érdekelteket és a döntéshozókat egy közös fóromba..
BOND projekt három pillérje: SEE (meglátni), azaz mások sikeréből megismerni (gazdákat mobilizálni, tanulmány utak szervezése), LEARN (tanulni) az akadályok felszámolása (ön-analízis, képességek fejlesztése), TELL (elmondani) a politikai döntéshozatalban a pozíciók megerősítése (játékosítás, a jogszabály-alkotási jó gyakorlatai, pilot projekt), és mindeközben a folyamatba minden gazdát bevonni, beleértve a fiatal gazdákat is (és a jövőre vonatkozó akció terv kidolgozásával) a projekt alatt több alkalommal szervezett tréningeken, különféle rendezvényeken való tudás megosztással (interregionális fórum, nemzeti műhelymunkák, regionális jogalkotói kerekasztal megbeszélések, ifjúsági fórum).
BOND projekt fő célkitűzése egy olyan felhasználóbarát praktikus gyűjtemény létrehozása, amelyben mindenki megtalálja azokat az eszközöket és módszereket, amellyel hatékony és működésképes együttműködéseket tud kialakítani és működtetni.
Kislépték feladatai:
Részt veszünk a szövetkezés, az együttműködés és hálózatosodás jó gyakorlatát bemutató tanulmányút résztvevőinek szervezésében.
Hazai termelői együttműködési és hálózatosodási jó példák gyűjtését és megosztását végezzük.
Nemzeti műhelymunkát szervezünk, amelynek a célja, hogy az együttműködéseket hátráltató és segítő tényezők megismerjük, feldolgozzuk és megvitassuk az együttműködést segítő metodikák alkalmazásával három fő témakörben:
- fenntartható gazdálkodás,
- belépés a piacra,
- környezeti fenntarthatóság.
Munkacsomag feladatvezetői vagyunk az együttműködéseket támogató jó jogszabályi gyakorlatok gyűjteményének elkészítésében.
Feladatunk Egyetértési Megállapodások létrehozásának elősegítése mezőgazdasági kistermelői szektor különféle résztvevői (beleértve a döntéshozókat is) között a projekt célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.
Projekt vezetője: Coventry University
Konzorcium tagjai: 17 szervezet 15 országból
Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, Universidad de Cordoba (Spanyolország), Wageningen University (Hollandia), Asociata Obsteasca PRoentranse (Moldovai Köztársaság), Confederacao Nacional da Agricultura (Portugália), The Land Worker Alliance (Egyesült Királyság),  Asociatia Eco Ruralis (Románia), Norsk Landbrukssamvirke (Norvégia), Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de la Communidad Valenciana (Spanyolország), Sindicato Labrego Gallego (Spanyolország), Vedegylet Egyesulet (Magyarország), Kisleptek (Magyarország), Spoleczny Instytut (Lengyelország), Asociace Misnigh Potravinovych (Cseh Köztársaság), Federation Nationale des Cooperatives d’Utilisation de Materiel Agricole (Franciaország), Associazione Nazionale Cooperative agroitticoalimentari (Olaszország
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE: 2.890.691,25 €
További részletek a Coventry University honlapján , vagy a H2020 honlapján .


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz

Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók
Országos Érdekképviseletének Egyesülete

Számlaszám: (OTP) 11742049-20343394
Telefon: 06 30 768 8718 | E-mail: kisleptek@gmail.com
Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió